Blog de Experienciesdungruplector

Els ghettos de l'escola, per una educació multicultural

Què és un ghetto?

Podem definir com a ghetto un espai de refugi ètnic/cultural.

Quan podem parlar de ghettos?

Existeixen diversos ítems per parlar de ghettos

 • Estratificació social
 • Marginació social 
 • Segregació social

ATENCIÓ: la condició ètnica NO és condició suficient per tal que existeixi marginació. 

Per tal d'etiquetar com a ghetto a un grup, cal que hi hagi també subordinació econòmica i localització espacial.

Escola - ghetto

Les situacions que provoquen ghettos en una escola poden ser:

 • Identitat sòcio-cultural: que és compartida pels alumnes que es troben en un procès d'aculturació/inculturació
 • Situació de:
  • Marginació social
  • Marginació econòmica
  • Marginació cultural

* Aquestes situacions, a més, són compartides pels alumnes que han creat el ghetto, fet que reafirma encara més aquesta identitat sòcio-cultural. 

Respostes davant l'aculturació i l'inculturació dins l'escola - ghetto

Aculturaciódins l'escola - ghetto

L'alumnat defensa la seva identitat recreant la dels  grans per adaptar-la al nou context.

Inculturació dins l'escola ghetto

Tasca sincrètica d'aquells trets cuturals que s'adapten més  bé a la societat en que viuen i que serveixen per reafirmar noves identitats.

Informació extreta de: 

Hannoun, H. (1992). Els ghettos de l'escola: per una educació intercultural. Eumo editorial.

Comentarios

No hay ningún comentario

Añadir un Comentario: